Bağımsız Denetim

Bağımsız denetime tabi işletme yada işletmeler topluluğunun denetimlerini, uluslararası muhasebe standartları ve denetim ilkeleri çerçevesinde yapmak ve UFRS'lere bağlı olarak konsolide ve bireysel finansal tabloları raporlamak.