Sevgi ŞAHİN ARAL'ın Mesajı

Dünya sürekli bir değişim içinde. Sanayi toplumu ile insanlığın yaşadığı yenilenme ve değişim, günümüzde bilgi toplumuna geçişte yaşanıyor. Bilgi devrimi sayesinde insanlığın önünde yeni bir çağ açıldı. İş dünyası da buna uyum sağlamaya çalışıyor. Günümüzde firmalar bu değişim ve dönüşümün paralelinde bir yanda yeni fırsatlarla karşılaşırken, diğer yanda geçmişte olmayan zorluklarla da baş etmeye uğraşıyor. Tüm bunların yanında, globalleşen dünya ekonomisine uyum noktasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile şirketlerin finansal tablolarının uluslararası muhasebe ve denetim standartlarına göre oluşturulması zorunluluğu gelmiştir. Firmaların ayakta kalıp, rekabet edebilmesi için bir çok detaya hakim olması ve yönetebilmesi gerekiyor. Günümüzde iktisadi faaliyet gösteren firmalara, bu süreçlerle baş edebilmek için sadece kendi iç dinamikleri artık yeterli olmuyor. Bu nedenle, firmaların yanında doğru çözüm ortaklarının olması her zamankinden daha önemli hale geldi. Norm Grup Bağımsız Denetim Şirketi olarak işte tam da bu noktada sizin için doğru bir çözüm ortağı olduğumuzu düşünüyoruz.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)’dan lisanslı Bursa’da kurulu ilk yerel Bağımsız Denetim şirketi olarak tecrübeli kadromuzla sizlerin zorunlu bağımsız hizmeti yanında mali konulardaki danışmanlık ihtiyaçlarınızı da karşılamak için hazırız.

Bizi diğer denetim firmalarından ayıran en önemli özelliğimiz global bakış açımızı yerel ihtiyaçlara entegre edebilmemiz.

Meslek etiğine bağlı kalarak doğru, hızlı ve ihtiyaçlarınıza karşılık verecek şekilde sunacağımız bağımsız denetim ve mali danışmanlık hizmetini, bugüne kadar sahip olduğumuz bilgi birikimi, çözüm odaklı profesyonel iş anlayışımızla birleştirdik.

Farklı ve kaliteli hizmet sunarak, mesleğin gerektirdiği denetim standartlarını en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eden firmamızın kadrosu iyi bir eğitim sürecini tamamlamış, denetçi ve mali müşavir uzmanlardan oluşuyor.

Uzman kadromuz uzun yıllara dayalı tecrübelerini sizlerle paylaşmaya hazır. Kaliteli hizmet almak için bizimle iletişime geçin ki sadece bugünkü ihtiyaçlarınızı değil, gelecekte olabilecek ihtiyaçlarınızı da bugünden ön görerek sizin için fark yaratalım...


Sevgi ŞAHİN ARAL

Norm Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı