Hakkımızda

Serbest pazar ve rekabet ekonomisinin yaygınlık kazanması ile işletmeler ve şirketler, uluslararası pazarda hareket alanlarını çeşitlendirip hacim kazanmıştırHakkımızda. Değişen bu yeni düzene uyum gerekliliği 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu gerektirmiştir. Uluslararası ticaret, endüstri, hizmet, finans ve sermaye piyasalarında ortak dil olan finansal raporların hazırlanmasındaki usul ve esaslara uyum noktasında alınacak her türlü profesyonel desteği son derece önemli kılmaktadır. Yaşanmakta olan bu süreç, müşavirlik ve denetim alanındaki her türlü hizmetin kaliteli ve yüksek standartlarda verilmesi gerekliliğini ortaya çıkartmış bulunmaktadır.

Denetim ve müşavirlik hizmeti, konusuyla ilgili yoğun bir eğitim sürecinin üzerine ulusal ve uluslararası alanlarda yıllar içerisindeki deneyimler sonucunda elde edilen bilgi birikimine sahip kuruluş ve kişilerce yapılırsa anlamlı bir sonuç doğurur. Norm Grup Bağımsız Denetim A.Ş. olarak; bu alandaki profesyonel birikimi ile işletmelerin hedeflerini global ölçekte gerçekleştirmede ihtiyaç duyacakları stratejik ve dürüst bir iş ortağı olarak hizmet vermeyi, bu kapsamda çözüm ortağı olarak artı bir değer katmayı, işletmelerin piyasadaki saygınlığını ve prestijini arttırmayı hedeflemektedir.

Bizler; 1989 yılında yayımlanan meslek yasası kapsamında tanımlanan mali müşavirler olarak uzun yıllardır özel sektörde edinmiş olduğumuz deneyim ve bilgi birikimlerimizi kurumsal yapıda hizmete dönüştürmek amacı ile Norm Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni kurduk. Ülkemizde, düzenlemelerin sürekli değiştiği, rekabetçi ve gelişmekte olan bir pazarda hizmet vermenin çok yönlü düşünerek pratik çözümler sunabilmeyi gerektirdiğini biliyoruz. Müşterilerimize gerçek değerler katabilmek, mali, hukuki riskleri en aza indirmenin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Müşterilerimizin mevcut yasa ve düzenlemeler çerçevesinde çalışmalarını sağlayacak bilgi ve altyapıya sahibiz.

Ekibimiz, iyi bir eğitim sürecini tamamlamış, iyi bir özgeçmişe sahip denetçi ve mali müşavir uzman kişilerden oluşmuştur. Şirketimiz, mesleki eğitime büyük önem vermektedir. Çalışma ekibimizde yer alan mali müşavir meslek mensuplarına mesleki tecrübe ve birikimlerinin yanı sıra, yönetici ortakların denetim ve gözetimi altında "çalışma ortamında eğitim" verilmektedir. Şirketimiz farklı ve kaliteli hizmet sunarak, mesleğin gerektirdiği denetim standartlarını en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.

Hizmet sürecinde müşterileri ile sürekli iletişim halinde olacak olan şirketimiz, tüm aşamalarda müşterilerini eksiksiz bir şekilde bilgilendirir. Sürecin en iyi şekilde sonuçlandırılabilmesi için önemli yanlışlık riskini belirler ve en doğru çözümü üretir.