İşlem Denetçiliği
Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanun hükümleri gereğince, işletmelerin;

  • Birleşme ve Devirlerini,
  • Nevi değişikliği ve dönüşümünü,
  • Bölünme – Kuruluş ve Tasfiye – Holding A.Ş. kuruluşlarını,
  • Halka arz ve Borsa'ya Kote işlemleri gerçekleştirmek.