Özel Amaçlı Raporlar Gerektiren Hizmetler

Kapsamlı ve hızlı bir değişim sürecine tanık olduğumuz günümüz iş yaşamında kaliteli bilgi büyük bir öneme sahiptir. İşletme yönetimlerinin ihtiyaç duyduğu özel uzmanlık gerektiren; işletme satın alma veya birleşme, marka değerleme, devir, tavsiye, halka açılma gibi alanlarda uzmanlarımız mümkün olan tüm değerleme yöntemlerine uygun değerleme yaparak uygun değerin belirlenmesini ve hazırlanacak durum tespit raporuyla satın alınması düşünülen şirketin tüm olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konması sağlar. Bu sayede işletme yönetimleri en doğru kararı alırlar.

Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanun hükümleri gereğince, işletmelerin;

  • Birleşme ve Devirlerini,
  • Nevi değişikliği ve dönüşümünü,
  • Bölünme – Kuruluş ve Tasfiye – Holding A.Ş. kuruluşlarını,
  • Halka arz ve Borsa'ya Kote işlemleri gerçekleştirmek.