Şirket Değerlemeleri
Şirketlerin değerleme işlemleri çok farklı amaçlarla farklı guruplara hizmet için yapılan bir çalışmadır. Özellikle Sermaye piyasasına kayıtlı bulunan ve hisseleri borsada işlem gören firmaların değerlerinin tespiti yabancı ortakların olmazsa olmaz olarak kabul ettikleri ve objektif unsurlar taşıyan şirket değerleme raporlarının önem düzeyini ülkemizde gittikçe arttırmaktadır.

Şirket Yönetim kurulu alacağı kararlarda rasyonel kararlar verebilmek için şirket değerleme raporlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaç şirketin karşılaşacağı devir, birleşme, iflas, tasfiye, ipotek gibi ekonomik olaylar sonucu mali yapısının durumunu öğrenmekten doğmaktadır.

Şirket Değerleme işlemleri hisse senedi değeri veya piyasa değeri gibi farklı kavramlar dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Şirket değerlemesinin amacı firmanın uygun ve makul piyasa değerinin tespitine yöneliktir.

Şirketin değerlemesini etkileyen birçok parametre vardır bunlar sektör ve ekonominin genel durumu, teknolojik yapısı, karlılık durumu, stokları, stok devir hızı, sahip olunan makine parkuru, şirketin likidite durumu, gelecekte değer artışı yaratacak yatırımlar şirketin marka değeri, sahip olunan müşteri portföyü v.b.bu parametreler olum veya olumsuz değerlemeyi etkilemektedir.

Şirketimiz sizin için birçok parametreyi göz önünde tutarak şirketinizin gerçek değerini en doğru şekilde tespit edip bu yolda en doğru kararları almanıza yardımcı olacaktır.