TMS/TFRS Uygulamaları
  • TMS ve TFRS'lerin ilk defa uygulanmasında meydana gelecek sorunları çözmek.
  • Bağımsız denetim öncesi TMS/TFRS'lere revize işlemleri yapmak ve mali tabloları uygun hale getirmek.
  • İşletmelerde TMS ve UFRS uygulamalarını doğru ve sürekli uygulamak. TMS uygulamaları konusunda işletmelerin iç kontrol sistemlerine katkıda bulunmak.