TTK Uygulamaları

TÜRK TİCARET KANUNU UYGULAMALARI

 01.01.1957 ‘de yürürlüğe giren ve 55 yıldır Türk ticaret hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yerini  Türkiye’ de ticari hayatı farklı bir anlayışla,  yeni baştan düzenleyen ve  uzun yıllar süren bir çalışmanın sonucu  oluşturulan 6102 sayılı  yeni Türk Ticaret Kanunu na bırakmıştır.  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13.01.2011 tarihinde kabul edilmiş 14.02.2011 tarihli 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  ticari hayatımıza girmiş bulunmaktadır.

Kanunun genel olarak yürürlülük tarihi 01.07.2012 olmakla birlikte, Türk ticaret hayatını yeni baştan düzenleyen bir kanun olması nedeni ile çeşitli geçiş tarihlerine ihtiyaç duyulmuş olup  1535 maddeden  oluşan bu kanunun , 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlülüğü ve uygulama şekli hakkında kanun hükümleri uyarınca çeşitli hükümlerinin  farklı tarihlerde yürürlüğe gireceği  belirlenmiştir.  Son olarak kanun yürürlüğe girmeden bir gün önce yayımlanan ; TBMM’nin  26.06.2012 tarihinde kabul ettiği ve 30.06.2012 tarihinde 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun ile  birlikte son şeklini alan 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu tüm ticari hayatı düzenlemekle birlikte en köklü değişiklikleri ticaret şirketleri alanında gerçekleştirmiştir. Bu değişiklikleri ana başlıklar halinde yürürlülük tarihleri ile birlikte kısaca açıklamaya çalışırsak:

01 Temmuz 2012

Kanunun genel olarak yürürlülük tarihi 1 Temmuz 2012 Genel hükümlerden başlıcaları :
 • Yönetim kurulu ve üst yönetim kadrolarının hukuki ve cezai olarak kusurları oranında sorumlu tutulmaları için kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması
 • Genel kurul ve Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması
 • Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyenlerin hazırlanmaları
 • Ortakların şirkete karşı kişisel borçlanma yasağının belirlenen şartlar gerçekleşmesi halinde başlaması(Pay sahipleri sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ödemedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamayacaklar)
 • Tek ortaklı şirkete dönüşmenin başlaması
 • Yönetim kurulu ve genel kurula ilişkin değişikliklerin yapılması

30 Eylül 2012

 • Yönetim kurulu üyeleri arasında tüzel kişi temsilcisi bulunan şirketlerde bu üyelerin istifası ve yerine tüzel kişi veya başkası olarak yeni atamalar için son gün (TTK md.359) ( Yönetim kurulu üyelerinin en az ¼  ünün yüksek öğrenim görmüş olması zorunluluğu vardır ancak tek üyeli yönetim kurullarında bu şart aranmaz)

01 Ocak 2013

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen şirketlerin münferit ve konsolide finansal tabloların düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe standartlarını uygulamaya başlayacakları tarih. (Geçici Md.6 birinci fıkra)

14 Şubat 2013

Oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hükmün yürürlüğe girmesi (TTK md.201)

31 Mart 2013

 • Bağımsız denetçilerin Bakanlar kurulu tarafından belirlenecek denetime tabi tutulan şirketlerin yetkili organları tarafından seçilmesi için belirlenen son tarih. Yapılacak bu seçim ile birlikte 6762 sayılı kanuna göre görev yapan murakıpların görevinin sona erdiği tarih. (TTK md.400,397 ve geçici md.6 ikinci fıkra)

01.07.2013

Anonim ve limited şirketlerin sözleşmelerinin yeni TTK ya uyumlu hale getirilmesi için son gün (6103 sk md.22)

 • Anonim ve limited şirketlerin sözleşmelerinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin yeni ttk ya uygun düzenleme yapılması için son gün ( 6103 sk. Md.26)

01.10.2013

 •  İnternet sitesi açmak yükümlülüğüne tabi olan şirketlerin İnternet sitesi açmaları için son gün (md.1524 ve geçici md.8)

13 Şubat 2014

 • Sermaye tutarlarının kanunun emrettiği yeni asgari sermaye tutarlarına (ttk. Md. 332 ve 580) yükseltilmesinin son günü (6103 sk md. 20)
 • İmtiyazlı hisselerde mevcut olan imtiyazların kanuna uyumlu hale getirilmesinin son günü(6103 sk: md.28 fıkra4)